Komplexné riešenie pre oblasť HR!

sec 1 icon 1

Garancia súladu s platnou legislatívou

sec 1 icon 2

Konfigurácia podľa potrieb a požiadaviek klienta

sec 1 icon 3

Intuitívne ovládanie

Software Elanor Global Java Edition - EGJE je unikátny a komplexný informačný systém pre vedenie mzdovej, personálnej a dochádzkovej agendy pre stredne veľké a veľké spoločnosti z rôznych oborov a oblastí činnosti.

egje schema cz

Ponúkame

komplexnoxt

Dostupnosť

Máte okamžitý prístup k informáciám cez webový prehliadač. Môžete sa pripojiť kedykoľvek prostredníctvom svojho mobilného zariadenia.

zabezpečení

Zabezpečenie

Systém spĺňa štandard bezpečnosti informačných systémov. Je zaručené maximálne zabezpečenie prístupu pomocou autentizácie a autorizácie užívateľa.

podpora

Podpora

Zaisťujeme podporu prostredníctvom tímu skúsených pracovníkov helpdesku. Software prechádza pravidelnou aktualizáciou a všetky legislatívne zmeny ihneď premietame do systému.

Naši odborníci sú tu pre Vás

Ozvite sa nám

Obchodné oddelenie     +421 918 444 091       obchod@elanor.sk

Zákaznícka podpora     +420 222 500 847       podpora@elanor.cz

 

 

Základná personalistika

Eviduje personálne údaje v rozsahu českej a slovenskej legislatívy. Zabezpečuje všetky bežné personálne činnosti (nástup zamestnanca, zmeny údajov, rozbory, štatistiky, a ďalšie) a eviduje všetky právne (pracovné) vzťahy. Zo systému je možno generovať veľké množstvo výstupov a zostáv (zoznamy zamestnancov s parametrizovateľným triedením, evidenčné stavy, priemerné stavy, nástupy, výstupy a preradenie zamestnancov apod.).

Mzdy a zúčtovanie

Základná súčasť EGJE, slúži pre výpočet a zúčtovanie miezd. Zahŕňa kompletné spracovanie miezd od prevzatia podkladov z dochádzkového systému až po vypracovanie výstupov pre vnútropodnikové rozbory, orgány štátnej správy a orgány zabezpečujúce verejné služby. Prostredníctvom nich sa vykonávajú zrážky zo mzdy, generujú sa výplatne pásky, zostavy a štatistiky, spracúvajú sa evidenčné listy, prihlásenie a odhlásenie zamestnancov zo zdravotného a sociálneho poistenia. Táto agenda, rovnako ako ďalšie oblasti, sa priebežne aktualizujú a sú vždy v garantovanom súlade s legislatívou ČR a SR.

Dochádzka

Kompletne rieši oblasť dochádzky – vedie a eviduje dochádzku v dennej alebo mesačnej forme, plánuje rozpisy smien, vykonáva legislatívnu kontrolu, vyhodnocuje odchýlky od štandardnej pracovnej doby, vyhodnocuje príspevok na stravu, generuje podklady pre mzdy. Prístup do systému je možný prostredníctvom štandardnej aplikácie (Java klient) alebo webovej nadstavby (webový klient). Je možné napojenie na rôzne systémy pre riadenie prístupov a zber dochádzkových dát.

Cestovné príkazy

Cestovné príkazy zabezpečujú proces obehu cestovného príkazu pomocou workflow od žiadosti o pracovnú cestu až po jej vyúčtovanie. Ďalej dodáva podklady pre platenie cestnej dane, umožňuje export cestovných náhrad do miezd, odosielanie cestovných náhrad priamo na bankový účet zamestnanca, prípravu dát pre účtovníctvo.

Benefity, lekárske prehliadky, BOZP, controlling a reporting

Zameriava sa na benefity, pracovné pomôcky, hodnotenie zamestnancov za plnenie pracovných povinností, lekárske prehliadky, BOZP, controlling a súvisiaci reporting.

Vzdelávanie, spôsobilosti a kompetencie

Obsahuje sadu nástrojov pre evidenciu a riadenie akýchkoľvek požiadaviek na rozvoj zamestnancov, ktoré sa v organizácií vyskytujú – pomocou rozsiahleho katalógu vzdelávacích akcií, číselníkov kompetencií a spôsobilostí. To všetko s možnosťou žiadostí a validácie prostredníctvom workflow.

Systemizácia, administrácia

Administrácia rieši nastavenie a správu užívateľov vrátane ich prístupových práv k jednotlivým častiam aplikácie. Identifikuje užívateľa, ktorý vykonal v databáze zmeny alebo spustil určité procesy.

Systematizácia definuje, nastavuje a spravuje štruktúru organizácie, pracovných miest, funkcií, kategórií a celý rad voliteľných ďalších zákazníckych štruktúr. Generuje organogramy a reporty.

elanor.sk
sk-sk