Vďaka nám je vyplácaná každá desiata mzda v Českej republike

Elanor pôsobí na českom a slovenskom trhu už viac než štvrť storočia. Behom tejto doby sa stal jednou z najvýznamnejších spoločností dodávajúcich informačné systémy pre oblasť ľudských zdrojov a zároveň jednou z prvých spoločností, ktorá svoje služby rozšírila aj o mzdový outsourcing poskytovaný v ďalších 8 krajinách regiónu CEE. Úspech našej spoločnosti budujeme na dlhodobých a dôveryhodných vzťahoch so zákazníkmi a zamestnancami. Snažíme sa, aby sa ľudom v spoločnosti Elanor pracovalo dobre a aby mali možnosť realizovať svoje ciele a sny.

elanor historie

História

Od roku 1991 patríme k najvýznamnejším hráčom v obore

Zistiť viac

elanor historie

Kariéra

Dávame svojim zamestnancom na všetkých úrovniach príležitosť pre rozvoj formou praxe i ďalšieho vzdelávania

Zistiť viac

Naša filozofia

Elanor pôsobí na českom a slovenskom trhu už 29 rokov. Neustále sa snažíme robiť dobre to, čo je našou náplňou - poskytovať vysokokvalitné, spoľahlivé a dôveryhodné produkty a služby.

Sledujeme nové trendy v oblasti IT a riadenia ľudských zdrojov.

Elanor vo svete

elanor.sk
sk-sk