Ekonomicka univerzita v Bratislaveekonomicka univerzita bratislave

Poskytujeme vzdelávanie prostredníctvom nášho HRIS SW a prednášky vedú naši skúsení zamestnanci. Ďalej poskytujeme stáže pre študentov a tiež vytvárame témy záverečných prác a študentom sú naši skúsení zamestnanci garantmi týchto prác.

 

 

Združenie pre rozvoj investícií - Investment Support Association ISAzdruzeni pre rozvoj investici

Je to združenie právnických osôb, ktoré pôsobia na území Slovenskej Republiky. ISA reprezentuje skupinu renomovaných spoločností pôsobiacich na území Slovenskej republiky poskytujúcich širokú paletu služieb pre investorov v oboroch, ktoré umožňujú realizáciu širokej škály investičných zámerov.
Združenie pracuje ako „think-tank“ alebo „support base“ pre potreby SARIO a jeho marketingové a projektové činnosti doma i v zahraničí. Zduženie priamo a prostredníctvom svojich partnerov poskytuje finančnú a organizačnú podporu pre prezentáciu investícií a ich benefitov pre rozvoj Slovenska a jeho regiónov.
Sme aktivnym clenom tohto zdruzenie a aktivne pripravujeme rôzne pracovné raňajky pre clenov aj neclenov daneho zdruzenia, ako aj vytvarame priestor pre diskusiu o dolezitych temach.

 

 

HR commhr comn

Najvýznamnejšie záujmové združenie HR na Slovensku.
Úzka spolupráca s najväčšou HR združenia v Českej republike, organizácie rôznych akcií, a tiež partnerstvá na významných HR akciách.

elanor.sk
sk-sk