Cookies

Náš web potrebuje na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti váš súhlas. Súhlas vyjadríte kliknutím na tlačidlo "OK". Viac informácií
Svoj súhlas môžete odmietnuť tu .

[javascript protected email address]

Mzdový a personálny system EGJE

Mzdový a personálny system EGJE

Komplexné riešenie pre oblasť HR!

  • Garancia súladu s platnou legislatívou
  • Konfigurácia podľa potrieb a požiadaviek klienta
  • Intuitívne ovládanie

Softvér Elanor Global Java Edition - EGJE je unikátny a komplexný informačný systém pre vedenie mzdovej, personálnej a dochádzkovej agendy pre stredne veľké a veľké spoločnosti z rôznych odborov a oblastí činnosti.


Čo dokáže EGJE?

Základná personalistika
Eviduje personálne údaje v rozsahu českej a slovenskej legislatívy. Zabezpečuje všetky bežné personálne činnosti (nástup zamestnanca, zmeny údajov, rozbory, štatistiky, a ďalšie) a eviduje všetky právne (pracovné) vzťahy. Zo systému je možné generovať veľké množstvo výstupov a zostáv (zoznamy zamestnancov s parametrizovateľným triedením, evidenčné stavy, priemerné stavy, nástupy, výstupy a preradenie zamestnanca a pod.).


Mzdy a zúčtovanie
Základná súčasť EGJE, slúži na výpočet a zúčtovanie miezd. Zahŕňa kompletné spracovanie miezd od prevzatia podkladov z dochádzkového systému až po vypracovanie výstupov pre vnútropodnikové rozbory, orgány štátnej správy a orgány zabezpečujúce verejné služby. Jej prostredníctvom sa vykonávajú zrážky zo mzdy, generujú výplatné pásky, zostavy a štatistiky, spracovávajú evidenčné listy, prihlášky a odhlásenia zamestnancov zo zdravotného a sociálneho poistenia. Táto agenda, rovnako ako ďalšie oblasti, sa priebežne aktualizuje a je vždy v garantovanom súlade s legislatívou ČR a SR.


Dochádzka
Kompletne rieši oblasť dochádzky – vedie a eviduje dochádzku v dennej alebo mesačnej forme, plánuje rozpisy smien, vykonáva legislatívnu kontrolu, vyhodnocuje odchýlky od štandardnej pracovnej doby, vyhodnocuje príspevok na stravu, generuje podklady pre mzdy. Prístup do systému je možný prostredníctvom štandardnej aplikácie (Java klient) alebo webovej nadstavby (webový klient). Je možné napojenie na rôzne systémy pre riadenie prístupov a zber dochádzkových dát.


Benefity, lekárske prehliadky, BOZP, controlling a reporting
Zameriava sa na benefity, pracovné pomôcky, hodnotenie zamestnancov za plnenie pracovných úloh, lekárske prehliadky, BOZP, controlling a súvisiaci reporting.


Cestovné príkazy
Cestovné príkazy zabezpečujú proces obehu cestovného príkazu pomocou workflow od žiadosti o pracovnú cestu až po jej vyúčtovanie. Ďalej dodáva podklady na platenie cestnej dane, umožňuje export cestovných náhrad do miezd, odosielanie cestovných náhrad priamo na bankový účet zamestnanca, prípravu dát pre účtovníctvo.


Vzdelávanie, spôsobilosti a kompetencie
Obsahuje sadu nástrojov pre evidenciu a riadenie všetkých požiadaviek na rozvoj zamestnancov, ktoré sa v organizácii vyskytujú - pomocou rozsiahleho katalógu vzdelávacích akcií, číselníkov kompetencií a spôsobilostí. To všetko s možnosťou žiadostí a validácie prostredníctvom workflow.


Systemizácia, administrácia
Administrácia rieši nastavenia a správu užívateľov vrátane ich prístupových práv k jednotlivým častiam aplikácie. Identifikuje používateľa, ktorý vykonal v databáze zmeny alebo spustil určité procesy.

Systematizácia definuje, nastavuje a spravuje štruktúru organizácie, pracovných miest, funkcií, kategórií a celý rad voliteľných ďalších zákazníckych štruktúr. Generuje organogramy a reporty.


Ponúkame

Dostupnosť
Máte okamžitý prístup k informáciám cez webový prehliadač. Môžete sa pripojiť kedykoľvek prostredníctvom svojho mobilného zariadenia.

Zabezpečenie
Systém spĺňa štandard bezpečnosti informačných systémov. Zaručujeme maximálne zabezpečenie prístupu pomocou autentizácie a autorizácie užívateľa.

Podpora
Zaisťujeme podporu prostredníctvom tímu skúsených pracovníkov helpdesku. Softvér prechádza pravidelnou aktualizáciou a všetky legislatívne zmeny ihneď zanášame do systému.


Are you interested in our services? Do not hesitate to contact us at info@elanor.cz.