Cookies

Náš web potrebuje na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti váš súhlas. Súhlas vyjadríte kliknutím na tlačidlo "OK". Viac informácií
Svoj súhlas môžete odmietnuť tu .

[javascript protected email address]

Všeobecné podmienky e-mailovej komunikácie

Všeobecné podmienky e-mailovej komunikácie spoločnosti Elanor spol. s.r.o.

E-mailová komunikácia spoločnosti Elanor s.r.o. podlieha nasledujúcim obmedzeniam, ktoré platia vo vzťahu ku všetkým adresátom e-mailových správ, zasielaných spoločnosťou Elanor spol. s.r.o. z domény elanor.cz/sk

1. Dôvernosť e-mailu 

  • Správy zaslané z domény elanor.cz sú určené iba adresátovi/adresátom a informácie v nich obsiahnuté majú dôverný charakter. 
  • Ak sa Vám takáto správa dostala omylem, upozorňujeme, že jej zverejňovanie, šírenie alebo vytváranie kópií tejto správy alebo jej častí je nezákonné. 
  • Prosíme, aby ste odosielateľa upozornili na nesprávne doručenie a správu vymazali.


2. Nezáväznosť e-mailovej komunikácie 

  • Akékoľvek vyhlásenia, sľuby alebo ponuky obsiahnuté v e-mailovej správe nezakladajú vznik akejkoľvek právnej záväznosti viazacej spoločnosť Elanor spol. s.r.o. 
  • Správy obsiahnuté v e-mailovej správe nie sú návrhom na uzavretie zmluvy ani akceptáciou takéhoto návrhu. 
  • Záväzky a dohody uzatvorené spoločnosťou Elanor spol. s.r.o. prostredníctvom e-mailovej komunikácie musia byť vždy potvrdené štatutárnym zástupcom spoločnosti Elanor spol. s.r.o. alebo osobou, ktorú štatutárny zástupca poveril riadnym a preukázateľne zmocnením.


3. Doručenie a bezvírusovosť 

  • Pri prenose e-mailových správ spoločnosť Elanor spol. s.r.o. nemôže garantovať ich včasné a bezchybné doručenie ani absenciu vírusov. 
  • Spoločnosť Elanor spol. s.r.o. preto neberie na seba zodpovednosť za akékoľvek nedostatky spôsobené prenosom dát.


V prípade akýchkoľvek otázok sa, prosím, obráťte na info@elanor.cz.

Na akékoľvek neskoršie námietky voči postupu spoločnosti Elanor spol. s.r.o. v súlade s týmito Všeobecnými podmienkami e-mailovej komunikácie nebude možné brať do úvahy.