Cookies

Náš web potrebuje na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti váš súhlas. Súhlas vyjadríte kliknutím na tlačidlo "OK". Viac informácií
Svoj súhlas môžete odmietnuť tu .

[javascript protected email address]

Audit

Audit

Kompletné auditné služby

 • štatutárny audit účtovnej závierky podľa legislatívneho rámca SR
 • overenie konsolidovaných účtovných závierok
 • fúzie a premeny spoločností
 • audit medzitýmnej účtovnej závierky v súvislosti s premenami spoločností
 • overenie výročnej správy
 • audit dotácií
 • audit vnútorných kontrolných systémov
 • správy audítora na špeciálne účely
 • účtovné a ekonomické poradenstvo
 • pomoc so spracovaním účtovnej závierky
 • pomoc pri spracovaní vnútropodnikových smerníc

Audit účtovnej závierky vykonávame v súlade so Zákonom č. 93/2009 Zb. o audítoroch, štandardy Komory audítorov Slovenskej republiky pre audit, ktorými sú Medzinárodné audítorské štandardy (ISA), prípadne doplnené a upravené súvisiacimi aplikačnými doložkami Komory audítorov Slovenskej republiky.


Request form:

*) required fields

By submitting the enquiry form you consent to the processing of your personal data.
Terms for the processing of personal data