Cookies

Náš web potrebuje na prispôsobenie obsahu a analýzu návštevnosti váš súhlas. Súhlas vyjadríte kliknutím na tlačidlo "OK". Viac informácií
Svoj súhlas môžete odmietnuť tu .

[javascript protected email address]

Operačný program Zamestnanosť

Operačný program Zamestnanosť

Názov programu: Operačný program Zamestnanosť
Registračné číslo: SK.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013558
Názov projektu: Podnikové vzdelávanie spoločnosti Elanor a.s.
Doba realizácie projektu: 1. 10. 2019 - 30. 9. 2021

Projekt Podnikové vzdelávanie spoločnosti Elanor a.s. poskytuje vybraným zamestnancom spoločnosti vzdelávacie aktivity ktorých cieľom je rozšíriť, prehĺbiť a obohatiť znalosti, zručnosti, rozvoj a rozšírenie kompetencií v súlade s meniacimi sa nárokmi na trhu a požiadavkami spoločnosti na zamestnancov.


Špecifické ciele

  • Podpora zamestnanosti a adaptability pracovnej sily
  • Pomoc pracovníkom, podnikom a podnikateľom prispôsobovať sa zmenám
  • Zvýšiť odbornú úroveň znalostí, zručností a kompetencií pracovníkov a súlad kvalifikačnej úrovne pracovnej sily s požiadavkami trhu práce
  • Zvýšiť adaptabilitu starších pracovníkov


Cieľom projektu je zvýšiť úroveň znalostí a zručností zamestnancov a zabezpečiť tak súlad ich kvalifikácií a kompetencií s požiadavkami na vykonávané pracovné činnosti. Medzi ďalšie ciele projektu patrí zvýšenie konkurencieschopnosti podporených zamestnancov a tým aj spoločnosti vďaka zvýšeniu nielen odborných znalostí, zručností a kompetencií zamestnancov, ale aj vďaka zvýšeniu motivácie a výkonnosti zamestnancov, posilneniu ceny zamestnancov na trhu práce a zlepšeniu ich pozície, podpora stabilnej úrovne zamestnanosti založenej na kvalifikovanej pracovnej sile, rozšírenie a zvýšenie uplatnenia zamestnancov v spoločnosti a rozšírenie ich zastupiteľnosti.


Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.